Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 10.6.2019.

REKISTERINPITÄJÄ

Top Shot Oy             (Y-tunnus: 2628405-6)

Osoite: Malmin kauppatie 18, 00700 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mikko Kaseva  Tel: +358 9 536 544        Sähköposti:  tietosuoja(at)topshot.fi

REKISTERIN NIMI

Kypäräkamerat.fi – verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasmarkkinointi. Henkilö on rekisteröitynyt kypäräkamerat.fi asiakkaaksi, henkilö on ostanut tai vuokrannut tuotteita kypäräkamerat.fi sivuilta tai liikkeestä

Rekisterin käyttötarkoitus on  kypäräkamerat.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkastilausten arkistointi, käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

Rekisterin tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisen ajan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse tai puhelimitse, sekä sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETAN:n ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan  kypäräkamerat.fi:n käytössä, paitsi kypäräkamerat.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kypäräkamerat.fi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös Euroopan Unionin ulkopuolelle, jos se on  kypäräkamerat.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisterin henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päätyttyä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kypäräkamerat.fi:n tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee ja josta sitä käytetään on suojattu teknisillä toimilla kuten palomuurilla sekä salasanoilla. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä henkilöllä on myös  muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sulje

Kirjaudu sisään

Et ole vielä rekisteröitynyt? Ei hätää, rekisteröidy täällä.

Unohdin salasanani

Sulje

Rekisteröidy

Unohdin salasanani